O NAS –

OKS Champion
Otwock

Otwocki Klub Sportowy
Champion Otwock

Treningi w OKS Champion Otwock to świetna okazja, by zachęcić dzieci do uprawiania aktywności fizycznej.

OKS Champion Otwock oferuje konsekwentnie realizowany program rozwoju dla dzieci i młodzieży. Treningi w OKS Champion Otwock to świetna okazja, by zachęcić dzieci i młodzież do uprawiania aktywności fizycznej. Młodzi zawodnicy poznają w praktyce techniki piłkarskie oraz jak wygląda praca w grupie, która jest tak ważna na boisku.

Głównym atutem OKS Champion Otwock są zorganizowane i dostosowane do wieku zajęcia sportowe, które pozwolą najmłodszym adeptom piłki nożnej realizować ich marzenia i pasję, przy wykorzystaniu profesjonalnych przyrządów i nowoczesnych metod treningowych.

Największy nacisk kładziemy na:

  • technikę piłkarską
  • rozwój sprawnościowy
  • postawę sportową
  • założenia taktyczne

SYSTEM SZKOLENIA –

Podstawowe elementy
naszego systemu szkolenia

Technika
piłkarska

W aspekcie sportowym, naszym nadrzędnym celem jest nauczanie i doskonalenie techniki indywidualnej. Technika jest fundamentem.

Rozwój
sprawnościowy

Przygotowanie motoryczne, które w OKS Champion Otwock jest ukierunkowane na rozwój właściwych wzorców ruchowych.

Założenia
taktyczne

Już od początku kładziemy nacisk na taktykę i świadomość piłkarską.

Postawa
sportowa

Budowanie świadomości i sportowej postawy opartej na poszanowaniu wartości i etyki.

POZNAJMY SIĘ –

Nasza kadra

Imię i nazwisko

Trener rocznika 2010

Imię i nazwisko

Trener rocznika 2010

Imię i nazwisko

Trener rocznika 2010